Lokmanya Medical Foundation & Lokmanya Hospitals Pvt. Ltd.
Lokmanya Hospital - Nigdi

Adress : Sector 27, Lokmanya Tilak Road, Pradhikaran, Nigdi.
Phone : 91 - 20 - 30612000 / 1 / 2 / 3
MOBILE : 9881142101
Website : www.lokmanyahospitals.inLokmanya Hospital - Chinchwad

Adress : 314 / B, Chinchwad Gaon Road. Pune - 411 033
Phone : 91 - 20 -466016800/1 /2 / 3
Fax : 91 - 20 – 27452518
MOBILE : 9881985453
Website : www.lokmanyahospital.com

Lokmanya Medical Foundation & Lokmanya Hospitals Pvt. Ltd.
Lokmanya Hospital Pvt. Ltd

Adress : 484/6 , Mitramandal Colony, Araneshwar road, Parvati, Pune 411 009.
Phone : 02024424042
Email Id : admin.mi@lokmanyahospital.comLokmanya Hospital - Kohlapur

Adress : 328 E,Roy Phase Dhabolkar Corner New Shahupuri,Kolhapur-4106001
Phone : 0231-2656888/2657888